Çex respublikası, Praqa 07

Keyfiyyətli və davamlı
bir gələcək üçün dizayn edirik

Ətraf mühitin şüuruna hər cəhətdən üstünlük vermək və sağlam məkanlar istehsal etmək davamlı bir memarlıq hədəfləyən dizaynerlərin başlanğıc nöqtəsidir.

Yaşıl bina, enerji təhlilinə uyğun olaraq səmərəli sahələr istehsal edərək ətraf mühitin toxumasına həssas bir yanaşma nümayiş etdirərək dizaynerlər olaraq davamlı bir gələcəyə addım atma imkanı verir.

Traceitlab “davamlılıq” konsepsiyasını yalnız dizayn konsepsiyası kimi deyil, həm də həyat tərzi kimi qəbul edir

Traceitlab, istifadəçi yönümlü, orijinal və ixtisaslı bir məkan yaratmaq üçün yeni texnologiyalardan və məlumat sistemlərindən istifadə edir.  

Dizayndakı prioritetimiz, istifadəçinin ehtiyac və istəklərinə uyğun olaraq sağlam və orijinal məkanlar istehsal etməkdir. Qarşılaşdığımız fərqli istifadəçi profilləri ətraf mühit toxumasını fərqli bir yanaşma ilə idarə etmə və orijinal bir şəkildə dəyişdirməyimizə imkan verir.  

+ Memari Konsept dizayn

+ Sxematik Dizayn

+ Memarlıq Layihələri

+ Elmi texnologiyaya əsaslanan dizayn

 

+ Daxili məkan dizaynı və dekorasiya

+ Mebel Dizaynı

+ Bədii quraşdırma dizaynı

+ Erqonomik dizayn

 

+ Memari Konsept dizayn

+ Sxematik dizayn

+ Mebel Dizaynı

+ Bədii quraşdırma dizaynı

+ Elmi texnologiyaya esaslanan dizayn

 

Orijinal layihələrin əsasını, bir-birindən fərqli sahələrin girişlərindən ibarət sintez həll təklifləri təşkil edir.

Having a sustainable office not only provides
a stronger image for your brand and business,
but also benefits your business, your team, your
clients, and the environment as you give back.

Traceitlab celebrates today’s available technologies and tools combined with scientific methods to create unique design solutions.

Alanya, Türkiyə

Alanya, Türkiyə

Traceit Tasarım ve Mimarlık

©2021. Traceitlab. All Rights Reserved.