Tracer: Dizayner, Memar, Tədqiqatçı,Ətraf Mühiti qoruyan , Yenilikçi, İdealist, Təşəbbüskar

+ Elm əsaslı həll təklifləri

+ Təbii və süni ətraf mühiti təkmilləşdirən dizayn

+ İstifadəyə yararlı dizayn

+ Davamlı, sağlam binalar və məkanlar

+ İlkin tədqiqat və məlumat təhlili

+ Sintez

+ Əməkdaşlıq

+ Sınaq-təkmilləşdirmə

+ Dizaynın icrası

+ Hər tərəfli yanaşma

+ Dayanaqlı dizayn

+ Dəyişdirilə bilən dizayn

+ Bütövləşmiş dizayn prosesi

 

 Praqa, Çexiya Respublikası

Elm əsaslı həll təklifləri

Bütün dizayn həllərinin elm və ya dəlillərlə dəstəkləndiyinə inanırıq. Binalarımızı və ərazilərimizi ətraf mühitin qaydalarına və tələblərinə əsasən dizayn edirik. Nəticədə, hər bir dizayn həlli sahəyə özəl və bənzərsizdir.

Memarlıq İnteqrasiyası

Memarlıq İnteqrasiyası

Dizayn etdiyimiz bina və məkanlar mövcud şəhər görünüşünə uyğunlaşma və təbii mühiti yaxşılaşdırma və təkmilləşdirmə məqsədlidir. Bu yolla gələcək nəsil üçün daha parlaq və sağlam bir gələcək təmin etməyə çalışırıq

Dizayn etdiyimiz bina və məkanlar mövcud şəhər görünüşünə uyğunlaşma və təbii mühiti yaxşılaşdırma və təkmilləşdirmə məqsədlidir. Bu yolla gələcək nəsil üçün daha parlaq və sağlam bir gələcək təmin etməyə çalışırıq

İstifadəçi yönümlü düşüncə

İstifadəçi bizim üçün bir dizayn yarada bilən yeniliklərin mərkəzidir. Fərqli məkan keyfiyyətlərinin ortaya çıxması, fərqli istifadəçilərin üstünlükləri və ehtiyacları ilə müəyyən edilir. Bu ehtiyaclara və üstünlüklərə uyğun olaraq yenilikçi və orijinal keyfiyyətlərə sahib məkanlar meydana çıxır.

İlkin Araşdırma və təhlil

İlkin araşdırma və məlumat təhlili, kompleks və bənzərsiz bir dizayn yaradan qərarlar üçün başlanğıc nöqtəsidir. “Tracer” olaraq dizayn prosesində doğru addımlar atmaq və ətraf mühitin tələblərini tamamlamaq üçün keyfiyyətli bir sintez əldə etməyimizə imkan verən araşdırma və analiz metodlarını izləyirik və tətbiq edirik.

İlkin araşdırma və məlumat təhlili, kompleks və bənzərsiz bir dizayn yaradan qərarlar üçün başlanğıc nöqtəsidir. “Tracer” olaraq dizayn prosesində doğru addımlar atmaq və ətraf mühitin tələblərini tamamlamaq üçün keyfiyyətli bir sintez əldə etməyimizə imkan verən araşdırma və analiz metodlarını izləyirik və tətbiq edirik.

praha 07 scannedPrague 07 map

Maliyyə Effektli Həll Təklifləri

Maliyyə effektli həll təklifləri müştəri , istifadəçi və dizayner arasındakı əlaqəni gücləndirir və uğurlu dizayn üçün körpü rolunu oynayır. Uzun müddətə etibarlı olan bu təkliflər maliyyə yönümlü və funksional bir dizaynın əsasını təşkil edir.

Hərtərəfli Yanaşma

Keyfiyyətli memarlıq, fərqli sahələrdən alınan məlumatların və qərarların məhsulu olaraq ortaya çıxır. Traceitlab, fərqli həyat tərzləri, mədəniyyətlər və təbii ətraf mühit şərtləri haqqında məlumat verən sahələrdən istifadə edərək inteqrasiya edilmiş bir dizayn təqdim edir.

Keyfiyyətli memarlıq, fərqli sahələrdən alınan məlumatların və qərarların məhsulu olaraq ortaya çıxır. Traceitlab, fərqli həyat tərzləri, mədəniyyətlər və təbii ətraf mühit şərtləri haqqında məlumat verən sahələrdən istifadə edərək inteqrasiya edilmiş bir dizayn təqdim edir.

Praqa, Çexiya Respublikası

Praqa, Çexiya Respublikası

Traceitlab

Traceitlab, memarlıq və dizaynı sosial-mədəni zəmini bəsləyən və zənginləşdirən davamlı bir gələcəyə çatma vasitəsi kimi görən bir qrup memardan ibarətdir.

Traceit Tasarım ve Mimarlık

©2021. Traceitlab. All Rights Reserved.