Tracer : Tasarımcı, Mimar, Araştırmacı, Çevreci, Yenilikçi, İdealist, Girişimci

+ Bilim odaklı çözüm önerileri

+ Doğal ve yapay çevre dokusunu geliştiren tasarım

+ Kullanıcı odaklı tasarım

+ Yeşil bina ve sürdürülebilir mekânlar

+ Öncül araştırma ve veri analizi

+ Sentez

+ Disiplinlerarası işbirliği

+ Deneme-yanılma+ Disiplinler arası yaklaşım

+ Sürdürülebilir tasarım

+ Dönüştürülebilir tasarım

+ Bütünsel tasarım

 

Prag, Çek Cumhuriyeti

Bilim
Odaklı Çözüm Önerileri

Çevreyle bütünleşmiş çözüm önerileri, bilimi merkezine alarak ortaya çıkar. Entegre bir mimari anlayışı bilimin yenilikleri doğrultusunda şekillenir.

Mimari Entegrasyon

Mimari Entegrasyon

Tasarım felsefemiz, bulunduğu çevrenin dokusuna uyumlu ve öne çıkan mekânsal niteliklerini destekleyecek kararlar çerçevesinde oluşturulur. Mimarinin mekâna entegrasyonunu sağlayan bu kararlar, bizim için sürdürülebilir bir geleceğe ilk adımdır.

Tasarım felsefemiz, bulunduğu çevrenin dokusuna uyumlu ve öne çıkan mekânsal niteliklerini destekleyecek kararlar çerçevesinde oluşturulur. Mimarinin mekâna entegrasyonunu sağlayan bu kararlar, bizim için sürdürülebilir bir geleceğe ilk adımdır.

Kullanıcı Odaklı Düşünce

Kullanıcı, bizler için bir tasarımı oluşturulabilecek yeniliklerin merkezini oluşturur. Farklı mekânsal niteliklerin ortaya çıkmasını, birbirinden farklı kullanıcıların tercihleri ve ihtiyaçları belirler. Bu ihtiyaçlar ve tercihler doğrultusunda da yenilikçi ve özgün nitelikler barındıran mekânlar ortaya çıkar.

Öncül Araştırma ve Analiz

Ön araştırma ve veri analizi, komplike ve kendine özgü bir tasarımı oluşturan kararların başlangıç noktasıdır. “Tracer” olarak bizler, tasarım sürecinde ileriye yönelik doğru adımlar atmak ve bulunduğu çevrenin gereksinimlerini tamamlamak için nitelikli bir senteze ulaşmamızı sağlayan araştırma ve analiz yöntemlerini izler ve uygularız.

Ön araştırma ve veri analizi, komplike ve kendine özgü bir tasarımı oluşturan kararların başlangıç noktasıdır. “Tracer” olarak bizler, tasarım sürecinde ileriye yönelik doğru adımlar atmak ve bulunduğu çevrenin gereksinimlerini tamamlamak için nitelikli bir senteze ulaşmamızı sağlayan araştırma ve analiz yöntemlerini izler ve uygularız.

praha 07 scannedPrague 07 map

Ekonomik Çözüm Önerileri

Ekonomik çözüm önerileri, işveren, kullanıcı ve tasarımcı arasındaki iletişimi güçlendirir ve başarılı bir tasarım için köprü görevi görür. Uzun vadede geçerliliğini koruyan çözüm önerileri, ekonomik ve işlevsel bir tasarımın temelini oluşturur.

Disiplinlerarasılık

Nitelikli bir mimari, farklı disiplinlerden gelen veri ve kararların bir ürünü olarak ortaya çıkar. Traceitlab, farklı yaşam tarzlarının, kültürlerinin ve doğal çevre koşullarının bilgisini sunan disiplinlerden yararlanarak bütünleşmiş bir tasarım sunar.

Nitelikli bir mimari, farklı disiplinlerden gelen veri ve kararların bir ürünü olarak ortaya çıkar. Traceitlab, farklı yaşam tarzlarının, kültürlerinin ve doğal çevre koşullarının bilgisini sunan disiplinlerden yararlanarak bütünleşmiş bir tasarım sunar.

Prag, Çek Cumhuriyeti

Prag, Çek Cumhuriyeti

Traceitlab

Traceitlab, mimari ve tasarımı, sürüdürülebilir ve bulunduğu sosyo-kültürel zemini besleyen ve zenginleştiren bir geleceğe ulaşmanın aracı olarak gören bir grup mimardan oluşmaktadır.

Traceit Tasarım ve Mimarlık

©2021. Traceitlab. All Rights Reserved.